Annes Life Coaching.


Veien til ditt indre

Tarot og Numerologi 

Himmel og jord

Illustrasjon: A A Lyysahug

TALLET 7 I DITT FØDSELSÅR.

Her legger man sammen alle tallene. For eksempel i 1978: 1+9+7+8 = 25/7, altså generasjon 7.

Dette nummeret beskriver krav vi må oppfylle for å oppleve og lære om vår hensikt i livet. Sammenlignet med livsveistall og holdningstall, er det svakere, men det er ikke ubetydelig. Det representerer byrden av den generasjonen vi bærer. Derfor bør våre manifestasjoner og oppførsel være i harmoni med generasjonsoppgaven.

Din generasjonsoppgave

Generasjon nummer syv indikerer at du tilhører en generasjon som er unik, original, intelligent og opprørsk. Du streber etter endringer som ikke gjenspeiles på et personlig nivå, men globalt. Du gjør opprør mot alt som er gammeldags eller utdatert.

Du er følsom, så du kan lett bli såret. Generasjonen av nummer syv kan være åndelig umoden, opprørsk, motstridende og uavhengig med tendensen til å ville forandre ting, men til slutt oppnår de lite. Det på grunn dårlige erfaringer og konsekvenser av egne handlinger.

Generasjonnummer 7 indikerer at du tilhører en generasjon som er unik,

original, intelligent og opprørsk.

Nøkkelen til din suksess er å vende deg til diplomati, åndelig utvikling og forbedring. Sammenlignet med andre generasjoner, kan du gjøre åndelig fremgang mye raskere. Det vil være mange situasjoner der du vil innse at ting ikke fungerer.

Sikkerhetsventilen din ligger i å ha uvanlige interesser. Når det gjelder helsemessige forhold, kan hjernefunksjoner og ledd være et problem, så vel som din mage, på grunn av stresset du er utsatt for.

Annekarin Athena Angelina Lyyshaug har praktisert Tarot Readinger siden 1996, og andre former for lesing siden barndommen. Hun har et naturlig forhold til drømmer, spådom og usynlige energier, noe som har fulgt henne gjennom livet. Denne ekstra dimensjonen er en gave og en berikelse i hennes liv. www.tarotnorge.net

Tallet 7

TALLET 7 I NUMEROLOGIEN

FØDSELSDAGSTALL 7.

DIN PERSONLIGHET.

Er du født den 7. 16. eller 25. i måneden, vil dette avsnittet være spesielt viktig for deg.

Tallet 7 er under innflytelse av planeten Neptun og elementet vann.

Er du en syver, så er du født med spirituelle evner som du helst bør bruke, for du kan hjelpe andre. En syver har god fantasi og en annerledes tankegang, noe som gjør dem til gode kunstnere, forfattere og sangere.’

De har ofte en annerledes tankegang. Dette bidrar til at de sjelden rendyrker en religion, men tar det beste fra alle. De setter det sammen til sin egen religion etter sin egen forståelse. De ser det store bildet, og finner den eneste riktige måte å bruke sin kunnskap på når det gjelder tro og religion.

En syver har ikke den store interessen for penger, makt og velstand. De kan likevel nå langt på grunn av sin annerledes tankegang. De liker å gi til dem som trenger det.

Fordi 7’eren har lite tro på at de har geniale ideer, kan det hende at de aldri blir fullført, mens andre tjener seg rike på dem.

7’ eren virker svært beroligende på andre mennesker. De har også en magnetisk utstråling og tiltrekker seg lett det annet kjønn. 

En syver trenger mye frihet for å dyrke sin filosofiske side. Å lete etter de dypere meningene med livet, er svært interessant for en syver. 

Og det kan til tider være vanskelig å bli kjent med en syver, da de helst foretrekker å være i ensomhet med sine filosofier og tanker. De utgjør en større forskjell på denne planeten enn de er klar over, men tar sjelden æren for det de har oppnådd av store ting i livet.

Musikk og natur er viktig for syverens inspirasjon og helse. De bør sørge for begge deler i sin egen hverdag,

En syver trenger mye frihet for å dyrke sin filosofiske side.

DEN DYPERE MENINGEN MED TALLET 7.

Karmisk oppgave.

Tallet regnes ut fra dine manglende bokstavers tallverdi i ditt fødselsnavn og dine hovedtall.

Dersom du mangler tallet 7 i ditt numeroskop, har du en karmiske oppgave: å utvikle din spiritualitet og din selvtillit.

Det dreier seg om manglende tillit til deg selv når det gjelder det åndelige/spirituelle.

Det manglende tallet 7 er det mest spirituelle tallet og betraktes som magisk i mange samfunn. Praktisering av meditasjon og søken etter spirituell informasjon, kan føre deg nærmere din karmiske oppgave. Det kan hjelpe deg til å føle deg mere hel, og er en kilde til visdom og sjelelig føde. Yoga og Pilates kan være gode metoder for å fremme en kroppslig bevissthet.

Styrken i din tro på deg selv vil da oppleves som mildhet av andre mennesker. Dette er en åndelighet som vi alle kan dra fordel av.

Karmisk gjeld 16/7

Påvirket av 16/7 er man ofte svært selvbevisst, intelligent, egosentrisk og stolt.

Når dette tallet dukker opp i en analyse, viser det alltid til ødeleggelse av gammelt ego. Egoet er vår falske identitet, og er knyttet til selvoppfattelse.

De vanligste egoidentifiseringer er arbeid, sosial status, anerkjennelse, kunnskap, utdannelse, utseende, familiemessig bakgrunn, tro, rasemessig tilhørighet mm. Påvirket av denne energien må man passe på så man ikke blir for egosentrisk og ser ned på andre. Dette kan føre til isolasjon og ensomhet.

I tillegg inviterer tallet til gjengjeldelser, for ingen blir mer ydmyket enn en egoist.

Ydmykhet og takknemlighet er medisinen mot karma i tallet. Å lære seg å være ydmyk og takknemlig veier opp for de negative sidene ved personligheten. ●