Annes Life Coaching.


Veien til ditt indre

Tarot og Numerologi 

De 12 Atlantis englene

Kabbalah er læren om vårt indre univers, læren om englene og deres hierarki, som formidler oss visdom og utvikling fra de høyere riker. Kabbalah har en skjult forbindelse til den Bibelske historie. Av nyere filosofi fremgår det at Bibelen er et kryptogram, en skjult kode som vil knekkes når vi er klare for det. Forbindelsen mellom Kabbalah, vår egen verdens historie og arkitektur, og den Bibelske historie vil avtegne seg mer tydelig etter hvert som tilnærmingen mellom ånd og vitenskap avdekkes.

Atlantis slik det var sett.

Det enorme kontinentet Atlantis, spredte seg på tvers av vår planet. Kontinentet er idag kjent som Atlanterhavet og spredte seg fra Mexico golfen i vest til Atlas fjellene i øst, som ligger i Marokko i Nord Afrika. Atlantis var delt i 12 samfunn med hvert sitt presteskap og hver sin vitenskap. De 12 englene i Atlantis tilhørte hvert sitt presteskap. I hvert av de 12 samfunn var det bygget et tempel for den hellige lov og enhet (one ness) der sol og måneritualer ble utøvet, for å bringe kropp og spiritualitet sammen. I senter av hvert tempel var det plassert en krystall, kodet med ren kosmisk kraftoverføring fra Kilden. Denne kraften gikk tapt ved Atlantis’ undergang. Englene er nå våre budbringere gjennom flere inkarnasjoner, som kommer i den hensikt å la oss lære at de valg vi har gjort på vår planet, i den mørke delen av den karmiske evolusjon, ikke inneholder den høyeste sannhet. Vi har alle nøklene til forandring. Det er vårt ansvar, vår frie vilje og vårt valg det handler om.

Ved Atlantis’ undergang ble Atlantis’ 12 presteskap inkarnert i nye personer som vi kjenner fra vår oldtidshistorie. Disse ”reiste” og inntok hver sin koloni på kontinentene. Det sies at der var sivilisasjoner som eksisterte mellom år 250 000 og 11 000 før Kristus. Atlantis' gullalder eksisterte i 1500 år frem til 13 000 f.Kr. Denne tiden var fylt av lykksalig glede og lys. Denne energien ble opprettholdt av 12 helix DNA, utviklet av en fullstendig harmoni mellom det fysiske, følelsesmessige, mentale og spirituelle liv. Grunnlaget for den spirituelle praksisen var energiene til de 12 englene - som er nøkkelen til vår egen bevissthet og utvikling. 

De 12 englene

De 12 englene har alle en dimensjon av høy bevissthet. De har alle en essensiell karakteristikk og en arketypisk verdi slik de var til stede i deres liv i Atlantis. I dag preger de våre liv gjennom inspirasjon, glede, kjærlighet i vår utvikling av sjelen. De fremstår alle som 'orbs of light', da den guddommelige energi kan innta enhver form. Jeg starter med beskrivelsen av Hanael, som vokter over vår rot chakra. 

HANAEL – DEN HELLIGE KRIGER

Hanael var den engelen som gjorde den mystiske bragd å eskortere profeten Enoch til Himmelen, der Enoch ble inkarnert som den guddommelige lærer. For denne bragd og flere andre fikk Hanael navnet den hellige kriger. Han er særlig med oss og oppmuntrer oss i den tiden vi er inne i, ved skiftet etter vintersolverv i 2012. Alt som ikke har en god hensikt, eller er bygget på ærlighet, vil det bli ryddet opp i, gjennom utfordringer, både samfunnmessig og personlig. Det er da vi alle trenger Hanaels visdom. Hanaels oppgave er å lede og komme med nye ideer i situasjoner der man blir testet, i utfordringer med vekst potensiale, og som en gledelig gave av spontanitet, samt mye mer. Han utfordrer oss til å oppfylle vår sjels misjon, ved å lede oss til kraften av respekt, ære, tillit og kjærlighet.

Engelen Hanael virket gjennom Atlantis presten SET. Set’ s hovedenergi var fysisk makt, og ved Atlantis’ undergang flyttet han dette samfunnet til Japan, senere kjent som de berømte Samuraiene. i senere gresk/romersk tid tok Set form som Ares eller mars. Ares var den greske krigsguden som forelsket seg i kjærlighetsgudinnen Afrodite, forteller de greske segnene. De fikk 2 sønner: Deimos (frykt) og Phobos (panikk), og en datter Harmonia, som representerte harmoni.

Krigs arketypen vi ser gjennom Hanaels inspirasjon, oppmuntrer oss til bli mer selvsikker, aktiv, impulsiv, intens og levende.

CHAKRA: Hanael setter oss i forbindelse med vår rot chakra, der det jordiske liv, overlevelse, jording, vital kraft og sex er de viktigste verdier.

KRYSTALL: Hans juvel er den røde rubin som dekorerte Set’s klær i Atlantis. Rubinen vekker til live verdier som lidenskap, mot, utholdenhet, vitalitet og lederskap.

DUFT: Hanaels duft er Geranium essens. Denne duften tilkjennegir Hanaels nærvær. 

METATRON – DEN GUDDOMMELIGE LÆRER

Metatron er en refleksjon fra Kilden som en tanke av det guddommelige. Han levde i Det Gamle Testamente som Profeten Enoch. Kun Enoch og Elijah, av Bibelens menn, ble tatt direkte til Himmelen av Gud, som en belønning for deres renhet mens de levde på jorden. Metatron er engelen av hellig tilstedeværelse, som hører all formidling og meditasjon. Han innehar nøkkelen til Akasha, alle tankers bok.

Metatron virket i samfunnet for guddommelig læring og snakket gjennom Atlantis presten Amun. Ved Atlantis’ undergang, reiste Atlantis presten Amun fra det guddommelige lærer samfunnet, til sentral Mexico og opprettet ny koloni. Her inkarnerte Amun til den store God Quetzalcoatl- den fjærkledde slangen som var en av de høyeste Guder i flere mellom amerikanske indianerkulturer. Kolonien av Amuns etterkommere, er Azteker indianerne og maya indianerne. I disse stammene tilba man solen, månen og alle elementene, akkurat slik de gjorde i Atlantis’ gullalder. Aztek betyr: mennesker fra Aztlan eller Atlantis.

I den egyptiske sivilisasjon var Amun reinkarnert som solguden Ra. Og i Hellas, som den feminine Gaia, moder jord av Orakelet i Delphi.

CHAKRA: Metatron forsvarer The Stella Gateway, det 12. chakra, som inneholder all informasjon om din sjel og de mange inkarnasjoner du har levd. Ved full vibrasjon i dette chakra, aktiveres din Merkaba og din lys kropp.

KRYSTALL: Gjennom en hvit diamant og kvartskrystall vibrerer Metatron’s energier. Metatrons kraft overskygger de mest iherdige spirituelle i deres søken etter opplysning. En aktivert kvarts krystall inneholder all overføring fra de gamle opptegnelser av visdom fra kilden. Presten Amun, tok ofte rollen som et orakel som visste alt. Under tempelritualene i dette samfunnet fikk alle en forståelse av hvordan renhet, uskyld og nåde ledet til harmonisk gjenklang med forbindelse til den planetariske og kosmiske kilden. Lys og lyd ved sang og bønn, samt healing gjennom psykisk kirurgi var deres daglige praksis.

DUFT: Metatrons duft er ren røkelse, som duften av røyk ved sankt Hans tider. 

RAPHAEL – DEN HELLIGE HEALER

FORTSETTELSE KOMMMER..